Jump to Navigation

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου syntagh.gr.
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου απαιτείται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση από μέρους σας των όρων χρήσης.
Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των σελίδων και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν το δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης συμφωνεί ότι το syntagh.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κατά την κρίση του. Οι νέοι όροι χρήσης θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο syntagh.gr μαζί με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους νέους όρους χρήσης, θα πρέπει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών. Η συνέχιση από μέρους του της χρήσης των υπηρεσιών του syntagh.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των ανανεωμένων όρων χρήσης.

Διαθεσιμότητα και Εγγυήσεις

Το syntagh.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το syntagh.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το syntagh.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το syntagh.gr δεν εγγυάται τη διατήρηση των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί από τους χρήστες. Η παροχή των υπηρεσιών του syntagh.gr δε συνοδεύονται από καμία απολύτως εγγύηση καταλληλότητας, απόδοσης, ποιότητας, καλής και συνεχούς λειτουργίας, ανταπόκρισης σε επικοινωνία και εμπλουτισμού της βάσης δεδομένων. Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Προστασία περιεχομένου

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του syntagh.gr, συμπεριλαμβανομένου του γραφικού σχεδιασμού, του πηγαίου κώδικα και των κειμένων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή τμήμα του αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το syntagh.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι συνταγές (κείμενα και φωτογραφίες) και τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αποτελούν πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών των σχετικών δικτυακών τόπων και των συγγραφέων τους. Η μηχανή αναζήτησης στο Google αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Google Inc. και χρησιμοποιείται με άδεια κάτω από το πρόγραμμα Google Custom Search Engine. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του syntagh.gr.

Διαφήμιση

Στο δικτυακό τόπο syntagh.gr εμφανίζονται διαφημίσεις. Το syntagh.gr δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που εμφανίστηκε σε αυτόν. Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεων σ'αυτόν και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

Το syntagh.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο syntagh.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Προσωπικά δεδομένα

Ο δικτυακός αυτός τόπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον το syntagh.gr δε συσχετίζει αναζητήσεις με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, εκτός των αρχείων καταγραφής του web server. Ο πάροχος της υπηρεσίας αναζήτησης (Google Inc.) ενδέχεται να κρατά αρχείο των στοιχείων της αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη πολιτική προστασίας του απορρήτου της Google Inc. και βεβαιωθείτε πως συμφωνείτε με αυτήν πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των δικτυακού τόπου. Το syntagh.gr δεν ευθύνεται, ούτε ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στην πολιτική προστασίας του απορρήτου της Google Inc. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Αποποίηση Ευθυνών

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το syntagh.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού τόπου λόγω χρήσης υπηρεσιών, επιλογών, πληροφοριών και περιεχομένων του syntagh.gr στην οποία (χρήση) προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του syntagh.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το syntagh.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το syntagh.gr δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση το syntagh.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των συνδέσμων (links) που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο.

Το syntagh.gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.Main menu 2

Page | by Dr. Radut